ANBI-status

IFHHRO is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken of giften. Daarnaast is de ANBI-status ook voor donateurs van belang, omdat zij voor de inkomstenbelasting (IB) alleen aftrek krijgen voor giften aan een instelling met een ANBI-beschikking. Meer informatie over de aftrekbaarheid van giften vindt u op de site van de Belastingdienst.

Naam

IFHHRO (International Federation of Health and Human Rights Organisations)

RSIN-nummer/KvK-Nummer

RSIN-Nummer: 810293079 / KvK-Nummer: 32088769

Internetadres

www.ifhhro.org

Contactgegevens

Postadres: Regentesselaan 32, 3818 HJ Amersfoort
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Telefoonnummer: 0031-30-2536401

Doelstelling

IFHHRO (International Federation of Health and Human Rights Organisations) bevordert de bescherming en toepassing van gezondheidsgerelateerde mensenrechten, waaronder het recht op gezondheid. IFHHRO richt zich op de belangrijke rol van gezondheidswerkers in dit verband. IFHHRO gelooft dat er een enorm potentieel schuilt in gezondheidswerkers en hun beroepsgroepen, die met hun medische expertise kunnen worden ingezet voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten. Om de betrokkenheid van artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere gezondheidswerkers te verhogen, stimuleert IFHHRO internationale samenwerking tussen gezondheids- en mensenrechtenorganisaties in diverse landen.

Beleidsplan

 volgt z.s.m.

Bestuurders

zie www.ifhhro.org/about-us/organisation

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd, ondersteund door een freelance webredacteur. Er zijn geen medewerkers in loondienst.

Activiteiten

- Informatieverschaffing over de relatie tussen gezondheidszorg en mensenrechten, en het recht op gezondheid

- Beleidsbeïnvloeding, o.a. door het opstellen van position statements

- Promotie van mensenrechteneducatie in het medisch onderwijs en aan gezondheidswerkers

Jaarrekening of jaarverslag

Jaarrekening 2015

 .

Latest News

  • Health professionals unethical involvement in CIA torture programme

    complicityAccording to a new report released today by Physicians for Human Rights (PHR), recently declassified documents confirm that the CIA conducted experimental research to test an unsupported hypothesis that torture could break the resistance of detainees and aid interrogation. It confirms that health workers were involved in illegal and unethical experiments to define the thresholds of pain and suffering of the torture subjects.

     
  • USA: Drug courts fail to provide adequeate treatment to drug users

    drugaddictionIn the report Neither Justice nor Treatment, Physicians for Human Rights (PHR) states that drug courts in the United States struggle to meet medical and human rights standards. According to the researchers, drug courts – designed to reduce incarceration and provide necessary treatment – routinely fail to provide adequate, medically-sound treatment for substance use disorders.