ANBI-status

IFHHRO is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken of giften. Daarnaast is de ANBI-status ook voor donateurs van belang, omdat zij voor de inkomstenbelasting (IB) alleen aftrek krijgen voor giften aan een instelling met een ANBI-beschikking. Meer informatie over de aftrekbaarheid van giften vindt u op de site van de Belastingdienst.

Naam

IFHHRO (International Federation of Health and Human Rights Organisations)

RSIN-nummer/KvK-Nummer

RSIN-Nummer: 810293079 / KvK-Nummer: 32088769

Internetadres

www.ifhhro.org

Contactgegevens

Postadres: Regentesselaan 32, 3818 HJ Amersfoort
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Telefoonnummer: 0031-30-2536401

Doelstelling

IFHHRO (International Federation of Health and Human Rights Organisations) bevordert de bescherming en toepassing van gezondheidsgerelateerde mensenrechten, waaronder het recht op gezondheid. IFHHRO richt zich op de belangrijke rol van gezondheidswerkers in dit verband. IFHHRO gelooft dat er een enorm potentieel schuilt in gezondheidswerkers en hun beroepsgroepen, die met hun medische expertise kunnen worden ingezet voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten. Om de betrokkenheid van artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere gezondheidswerkers te verhogen, stimuleert IFHHRO internationale samenwerking tussen gezondheids- en mensenrechtenorganisaties in diverse landen.

Beleidsplan

 volgt z.s.m.

Bestuurders

zie www.ifhhro.org/about-us/organisation

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd, ondersteund door een freelance webredacteur. Er zijn geen medewerkers in loondienst.

Activiteiten

- Informatieverschaffing over de relatie tussen gezondheidszorg en mensenrechten, en het recht op gezondheid

- Beleidsbeïnvloeding, o.a. door het opstellen van position statements

- Promotie van mensenrechteneducatie in het medisch onderwijs en aan gezondheidswerkers

Jaarrekening of jaarverslag

Jaarrekening 2015

 .

Latest News

  • UK: Discriminatory National Health System policies

    protestLast week, thousands of NHS (National Health System) workers and activists marched in the cities of London, Newcastle and Manchester to protest against a health policy that has left migrants too scared to access care.  The government’s so-called ‘hostile environment’ policy has been described as discriminatory and inhumane.

     
  • Ghana: Ban shackling and invest in mental health services

    complicityThe government of Ghana should ensure adequate funding for mental health services in the country, a coalition of Ghanaian and international nongovernmental groups said. This is as a crucial step to eliminating the widespread practice of shackling and other abuses against people with psychosocial disabilities. The coalition includes several mental health and human rights organizations in Ghana, Human Rights Watch, CBM, Disability Rights Advocacy Fund, Anti-Torture Initiative, and the former United Nations Special Rapporteur on Torture Juan Mendez.